+
نرم افزار انبار سیوا

نرم افزار انبار سیوا

هدف:

هدف نرم افزار انبار ، ثبت ، نگهداری و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا میباشد. نرم افزار انبار کنترل فیزیکی و ریالی کالا در انبار را برعهده داشته و ارتباط مستقیمی با سیستم های خرید و فروش دارد.

امکانات:

 • امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود و نگهداری اطلاعات انبار شامل کلیه ورودیها و خروجیها به تفکیک انبار و همچنین قابلیت اضافه نمودن انبار جدید پس از راه اندازی سیستم.
 • ثبت و نگهداری اطلاعات و مشخصات اجناس و خدمات.
 • قابلیت طبقه بندی اجناس و خدمات با تعداد گروه بندی و سطوح نامحدود.
 • ثبت مشخصات تفصیلی اجناس در گروه های موجود.
 • امکان مشاهده موجودی یک جنس در کلیه انبارها با یک کلیک.
 • امکان معرفی همزمان اطلاعات یک جنس در دو یا چند انبار.
 • امکان ثبت قیمت اجناس بصورت ارزی و محاسبه معادل ریالی آن در هنگام فروش(کلیه مراحل خرید و فروش در سیوا بصورت ارزی قابل اجرا میباشد).
 • امکان ثبت قیمت برای یک جنس به تفکیک انواع فروش و نگهداری سوابق تغییرات قیمت اجناس به تفکیک نوع فروش.
 • امکان ثبت تخفیف برای یک یا گروهی از اجناس در یک بازۀ زمانی مشخص ( قابل استفاده در فروشهای فوق العاده، حراج ها، فروش در زمان نمایشگاه و غیره ).
 • صدور رسید انبار(ورود کالا به انبار).
 • صدور رسید انبار براساس صورتحساب های خرید : در این حالت میتوان از بین صورتحساب های خرید صادر شده اقدام به صدور رسید انبار نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از صورتحساب های خرید رسید نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت رسید انبار های  مربوط به هر صورتحساب خرید را ردیابی و پیگیری نمائیم.
 • صدور حواله انبار(خروج کالا از انبار).
 • صدور حواله انبار براساس صورتحساب های فروش : در این حالت میتوان از بین صورتحساب های فروش صادر شده اقدام به صدور حواله انبار نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از صورتحساب های فروش حواله نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت حواله انبارهای  مربوط به هر صورتحساب فروش را ردیابی و پیگیری نمائیم.
 • صدور حواله انبار انتقالی به منظور انتقال اجناس از یک انبار به انبار دیگر. در این حالت با صدور حواله در انبار مبداء، رسید مربوطه در انبار مقصد بصورت اتوماتیک صادر میگردد.
 • صدور حواله انبار براساس درخواست های مشتری : در این حالت میتوان از بین درخواست های مشتری صادر شده اقدام به صدور حواله انبار نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از درخواست های مشتری حواله نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت حواله انبار های  مربوط به هر درخواست مشتری را ردیابی و پیگیری نمائیم.
 • صدور اصلاحیه انبار به منظور رفع مغایرت های موجود.
 • قابلیت بروزرسانی اطلاعات و قیمت اجناس بصورت جدولی و بدون نیاز به فراخوانی اجناس.
 • قابلیت دریافت فهرست بها اجناس از فایل Excel
 • قابلیت دریافت و مشاهده لیست سفارش های صادر شده توسط نرم افزار اندروید، آماده سازی اجناس وصدور صورتحساب فروش مربوط به اینگونه سفارش ها.
 • قابلیت کنترل اجناس آماده تحویل با لیست اجناس موجود در صورتحساب فروش به منظور تحویل دقیق اجناس به مشتریان.
 • انجام عملیات حسابداری انبار شامل امکانات زیر:
  • تعیین دسترسی ویژه به کاربران حسابداری انبار به منظور دسترسی به اطلاعات ریالی اجناس، رسیدها و حواله ها.
  • امکان قیمت گذاری رسیدهای ثبت شده توسط کاربر حسابداری انبار.
  • امکان قیمت گذاری حواله های ثبت شده بصورت اتوماتیک براساس قیمت میانگین رسیدها.
  • امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری رسیدها و حواله های قیمت گذاری شده در بازه زمانی مشخص.
 • قابلیت استخراج اطلاعات اجناس با امکان تعین نوع اطلاعات مورد نیاز.
 • قابلیت استخراج گزارش موجودی اجناس در یک انبار خاص یا در کلیه انبارها.
 • قابلیت استخراج گزارش کارت و بیلان اجناس.
 • قابلیت استخراج گزارش پیگیری سریال اجناس به منظور مشاهده تاریخچه سوابق یک سریال جنس.
 • امکان مقایسه اجناس یک انبار با دیگر انبارها به منظور استخراج لیست کسری موجودی انبارها.
 • امکان تعین تعداد رقم اعشار فیلدهای تعداد و مقدار.
 • امکان استخراج کلیه گزارش های موجود در انبار به همراه اطلاعات ریالی به منظور استفاده در بخش حسابداری انبار.
 • این نرم افزار بدون نیاز به ارتباط دائم اینترنتی اطلاعات انبارها، دفاتر نمایندگی، فروشگاهها و دفتر مرکزی را بدون نگرانی از بعد مسافت مبادله نموده و با بکارگیری این قابلیت ضمن تبادل اطلاعات بین دفاتر مرکزی و دیگر انبارها، قطع ارتباط اینترنت هیچگونه اختلالی در اجرای عملیات طرفین بوجود نخواهد آورد.

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

 • ارتباط با نرم افزار خرید به منظور صدور رسید انبار برای صورتحسابهای خرید.
 • ارتباط با نرم افزار فروش به منظور صدور حواله انبار برای صورتحسابهای فروش.
 • ارتباط با نرم افزار فروش به منظور صدور حواله انبار براساس درخواستهای مشتریان.
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور صدور اسناد مرتبط با حسابداری انبار.

  برای اطلاع از امکانات سایر زیرمجموعه های سیوا به لینک زیر مراجعه نمایید :

  زیرمجموعه های سیوا

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©