رویه های پشتیبانی

رویه خدمات پشتيباني و نگهداري به شرح زیر می باشد:

-    ثبت نام درخواست کننده در سایت
-    تائید و اعتبار سنجی درخواست کننده توسط شرکت
-    ارسال درخواست توسط مشتری از طریق مراجه به سایت (ارسال تیکت)
-    بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال پاسخ به درخواست کننده
-    راهنمائی کارشناسی درصورت نیاز به توضیح یا آموزش از طریق ارسال پاسخ یا تماس تلفنی
-    رفع اشکال مربوطه و نصب آن بر روی کامپیوتر مشتری از طریق اینترنت