نرم افزارهای جانبی سیوا

انبارگردانی- هدف از بخش انبارگردانی انجام عملیات شمارش موجودی انبار در پایان دوره و استخراج مغایرت های احتمالی بین موجودی واقعی و موجودی نرم افزار می باشد.با این قابلیت میتوان پس از شمارش فیزیکی انبار مقادیر شمارش شده برای هر کالا را در نرم افزار ثبت نموده و مغایرت های احتمالی را استخراج نمود.پس از استخراج مغایرت میتوان توسط نرم افزار و با صدور اتوماتیک اصلاحیه نسبت به رفع مغایرت بین موجودی واقعی انبار و موجودی نرم افزار اقدام نمود.لازم به ذکر است تعداد دفعات انبارگردانی در یک سال مالی نامحدود میباشد.

امکانات:

 • عدم محدودیت در نوبتهای انبارگردانی در سال و امکان اجرای انبارگردانیهای نامحدود.
 • امکان شمارش انبار و ثبت آن در سیستم در دو نوبت ( شمارش دو مرحله ای).
 • امکان شمارش انبار توسط دستگاههای تبلت و تلفن همراه هوشمند
 • امکان مشاهدۀ صورت مغایرت انبار در حین انبارگردانی.
 • امکان صدور اتوماتیک اصلاحیه انبار برای رفع مغایرتهای احتمالی.
 

مدیریت سریال اجناس- با بکارگیری این قابلیت میتوان سریال اجناس را در مراحل مختلف ورود به انبار، خروج از انبار و برگشت از فروش ثبت نموده و فعالیت های انجام شده برروی هر جنس را با سریال آن رهگیری نمود.
امکانات:
•    در انبار میتوان در هنگام ثبت ورود و خروج اجناس نسبت به درج شماره سریال هر جنس بصورت دستی یا توسط دستگاه های بارکد خوان اقدام نمود. با این قابلیت میتوان نسبت به رهگیری اجناس توسط سریال جنس اقدام نموده و سیوا از ثبت تکراری رسید و حواله براساس سریال جنس جلوگیری به عمل خواهد آورد.
•    امکان استخراج اتوماتیک تاریخ انقضاء هر جنس از داخل سریال و ثبت آن در پرونده جنس اشاره نمود.
•    نحوه دریافت سریال توسط دستگاه بارکدخوان بصورت هوشمند طراحی شده و نرم افزار قابلیت تفکیک بارکد جنس از بارکد سریال را بصورت اتوماتیک دارا می باشد. بدین ترتیب قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت میتوان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
•    امکان ثبت سریال اجناس در هنگام ثبت برگشت از فروش.
•    کلیه مراحل دریافت سریال جنس در انبار بصورت هوشمند تحت کنترل قراردارد و سیوا از ثبت سریال های اشتباه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
•    امکان استخراج تاریخچه هر سریال و مشاهده سوابق ورود و خروج یک سریال در نرم افزار.
•    امکان چاپ سریال اجناس در فرم حواله انبار.

 

مدیریت بارکد- با بکارگیری این قابلیت میتوان کلیه عملیات خرید ، فروش و انبارداری را با دستگاههای بارکدخوان انجام داده و برای اجناس اقدام به ایجاد شناسنامه بارکد نمود.

امکانات:

 • در نرم افزار انبار میتوان کلیه عملیات ثبت ورود و خروج اجناس را به کمک بارکد و توسط دستگاه های بارکد خوان انجام داد. این روش در مقایسه با روش دستی از سرعت و دقت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین در سیوا قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت میتوان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
 • امکان چاپ بارکد برای اجناس در هنگام صدور رسید. در این بارکد اطلاعات جامعی شامل کد جنس ، شماره سریال ، شماره و ردیف رسید ذخیره میگردد و با استفاده از آن میتوان کلیه اطلاعات جنس مورد نظر را از روی بارکد بازخوانی نمود.
 • امکان چاپ برچسب برای اجناس مورد نظر و به تعداد مورد نیاز. در این حالت میتوان در طراحی برچسب از تصویر جنس که در هنگام معرفی آن مشخص گردید استفاده نمود و در صورت نیاز اقدام به استخراج کاتالوگ مشخصات جنس به همراه تصویر آن نمود.
 • امکان چاپ برچسب برای اجناسی که دارای موجودی در انبار هستند.
 • امکان طراحی شش نوع برچسب با ابعاد و مشخصات مختلف.


امضا الکترونیکی- یکی از قابلیت های نرم افزار سیوا امکان تفکیک و تعیین دسترسی کاربران برای صدور، تایید و چاپ فرمهای صورتحساب فروش پیش فاکتور، درخواست مشتری و حواله انبار میباشد. با بکارگیری این قابلیت میتوان مراحل مختلف صدور، تایید و چاپ فرمها را به کاربران مختلف اعطا نمود و عملیات مربوطه را در قالب گردش الکترونیک مورد پردازش قرار داد.
امکانات:
•    امکان تعریف مراحل مختلف عملیاتی هر فرم و همچنین تعیین تعداد امضاهای مورد نیاز برای تکمیل فرایند هر فرم.
•    ایجاد کارتابل الکترونیکی اختصاصی برای هر کاربر به منظور مشاهده فرمهائی که به مرحله انجام عملیات توسط وی رسیده اند، با قابلیت انجام عملیات بر روی هر فرم.
•    اعلام لحظه ای فرم هایی که کاربر بایستی آنها را تائید نماید.
•    امکان تعیین محدودیت ها و ابزارهای قابل دسترس در هرفرم برای هر کاربر
 

نرم افزار مدیریت تماس- با در اختیار داشتن این نرم افزار میتوان شرح فعالیت ها، شرح وقایع و یاداشت ها و انواع فایلهای مربوط به هر فرم را در داخل فرم مربوطه ثبت نموده و سوابق مرتبط با هر فرم را بصورت الکترونیکی نگهداری نمود. به عبارت دیگر این نرم افزار یک آرشیو الکترونیکی برای ثبت و نگهداری و بایگانی کلیه مدارک و مستندات شرکت را بصورت طبقه بندی شده در اختیار قرار میدهد.

امکانات:

 • امکان ثبت متون و یادداشت برای هر داده بصورت طبقه بندی شده.
 • امکان پیوست نمودن انواع فایل های الکترونیکی به همراه توضیحات مربوطه برای هر داده.
 • امکان تعیین زمان یادآوری برای هر پیوست و اعلام یادآوری مربوطه توسط سیوا در زمان سررسید آن.
 • نگهداری مشخصات کاربر مربوط به هر پیوست با قابلیت ثبت پیوست های اختصاصی برای هر کاربر.
 • امکان مشاهده تعداد پیوست های هر داده و دسترسی سریع به پیوستها در زمان مشاهده داده ها.
 • امکان بارگذاری تصاویر اجناس جهت استفاده در برچسب ها و کاتالوگ های الکترونیکی.
   
  مدیریت پیامک- توسط این ابزار میتوان عملیات اطلاع رسانی به کاربران و مشتریان را از طریق ارسال پیامک انجام داد. کاربر قادر خواهد بود با تعین متن پیامک و همچنین تعیین گروههای دریافت کننده پیامک تنطیمات مربوط به نوع پیامک را انجام دهد.


  امکانات:
  •    امکان گروه بندی مخاطبین و ارسال پیامک به گروههای خاص
  •    اعلام جزئیات صورتحساب فروش و دیگر عملیات مرتبط با مشتری به وی بصورت اتوماتیک در هنگام صدور صورتحساب از طریق پیامک
  •    اعلام میزان بدهی مشتری
  •    اعلام دریافتهای انجام شده از مشتری
  •    اعلام پرداختهای انجام شده به مشتری
  •    هشدار تاریخ سررسید چک های دریافت شده از مشتری به وی
  •    ارسال پیامک خلاصه وضعیت فروش به مدیریت شامل حجم فروش روزانه و جمع مبلغ دریافتی توسط صندوق، جمع واریزی به بانک و غیره
  •    ارسال پیامک های گروهی به منظور تبلیغات یا اطلاع رسانی
  •    امکان دریافت لیست مخاطبین از فایل اکسل و اضافه نمودن اینگونه لیست ها به بانک مخاطبین
  •    امکان خارج نمودن برخی از مخاطبین از لیست ارسال به منظور جلوگیری از ارسال پیامک به ایشان
  •    دریافت پیامک از مخاطبین
  •    امکان تعیین متن پیامکهای اتوماتیک و نوع داده های ارسالی در متن
  •    امکان تعیین سه شماره مشخص برای ارسال کپی پیامکها به این شماره ها
  •    امکان استخراج گزارش از پیامکهای ارسالی و دریافتی


  معاملات فصلی- با توجه به الزام مودیان مالیاتی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی خرید و فروش خود از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، در نرم افزار سیوا قابلیت استخراج اطلاعات خرید و فروش فصلی و انتقال اتوماتیک آن به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آمده است. با این قابلیت دارندگان نرم افزار سیوا میتوانند بدون نیاز به انجام هرگونه عملیات ورود اطلاعات و صرفاً با اجرای برنامه مربوط به این بخش، اطلاعات خرید و فروش فصلی خود را به بانک اطلاعاتی سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی ارسال نموده و از ثبت مجدد آن در سامانه خودداری نمایند. بدین ترتیب دارندگان این ابزار در سیوا نیاز به تایپ مجدد اطلاعات خرید و فروش فصلی خود در سامانه نخواهند داشت.

  امکانات:
  •    قابلیت کنترل صحت داده های مربوط به معاملات فصلی قبل از ارسال
  •    انتقال اطلاعات خریدها و فروش های فصلی به فایل اکسس اداره دارائی بدون نیاز به هرگونه عملیات ورود داده
   
  زیرسیستم ارزی- در زیر سیسنم ارزی امکان ثبت و نگهداری مبالغ ارزی مختلف برای هر حساب وجود دارد. با استفاده از این زیر سیستم میتوان علاوه بر ثبت مبالغ ارز پایه ، نسبت به ثبت معادل ارزی این مبالغ به همراه نرخ تبدیل و نوع ارز اقدام نمود. با فعال شدن زیر سیستم ارزی در کلیه گزارش های بخش حسابداری شامل گزارشهای دفاتر و ترازها میتوان گردش و یا تراز حسابهای ارزی را استخراج نمود.

  امکانات:
  •    امکان ثبت و نگهداری وضعیت چندین ارز مختلف در یک حساب مانند صندوق هائی که درآنها چندین نوع ارز نگهداری میگردد.
  •    امکان ثبت نرخ برابری ارز در لحظه ثبت سند
  •    امکان انتخاب نوع ارز در هنگام استخراج گزارش های سیوا
   

  تسهیلات- بخش تسهیلات وظیفه تشکیل پرونده و نگهداری مشخصات و سوابق تسهیلات یا وام های دریافت شده توسط شرکت و تسهیلات یا وام های پرداخت شده توسط شرکت را برعهده دارد.

  امکانات:

  • امکان محاسبه و تشکیل پرونده تسهیلات اعطائی و تسهیلات دریافتی (براساس تاریخ اولین قسط، فاصله ماهیانه اقساط، تعداد اقساط، کارمزد ماهیانه، تاریخ مبنای محاسبه، راس محاسبه شده و کارمزد محاسبه شده).
  • امکان دریافت اقساط تسهیلات اعطائی بصورت نقد ، چک ، واریز به حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط دریافت شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات.
  • امکان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بصورت نقد ، چک ، واریز به حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط پرداخت شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات.
  • امکان صدور دفترچه اقساط وچاپ آنها.
  • امکان کسر اقساط کارکنان در هنگام پرداخت حقوق ماهیانه و بروزرسانی پرونده اقساط کارکنان.

    

  ضمانت نامه ها- بخش ضمانت نامه ها وظیفه تشکیل پرونده و نگهداری مشخصات و سوابق ضمانت نامه های اخذ شده از دیگران و ضمانت نامه های داده شده به دیگران را برعهده دارد.

  امکانات:

  • ثبت شماره و تاریخ ضمانت نامه و تاریخ اعتبار آن.
  • تعیین نوع ضمانت نامه شامل ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت پیش پرداخت،ضمانت حسن انجام کار و ضمانت قرارداد کارکنان با قابلیت تعریف انواع ضمانت نامه جدید.
  • تعیین نوع پرداخت ضمانت نامه شامل ضمانت بانکی، چک، سفته و واریز نقدی با قابلیت تعریف انواع پرداخت جدید.
  • ثبت و نگهداری هزینه های مربوط به صدور و تمدید ضمانت نامه
  • نگهداری مشخصات بانک تضمین کننده
  • امکان مرور و مشاهده ضمانت نامه ها با قابلیت فیلترگزاری وسیع
  • امکان استخراج گزارش ضمانت نامه ها با امکان تعیین ستون های گزارش
    

  راس گیری- در بخش راس گیری کاربر قادر خواهد بود حسابهای یک مشتری را که شامل خریدها و انواع پرداخت های وی می باشد را انتخاب نموده و نسبت به محاسبه راس و کارمزد مربوط به فعالیتهای مشتری اقدام نماید.

  امکانات:

  • امکان راس گیری برروی اسناد حسابداری.
  • امکان راس گیری برروی چکهای دریافتی.
  • امکان تعیین نرخ کارمزد و تاریخ مبنای محاسبه راس گیری.
  • امکان چاپ محاسبات مربوط به راس گیری.