+

سیستم تدارکات داخلی

• ثبت و نگهداری اطلاعات ارائه دهندگان کالا و خدمات(منابع خريد) و طبقه بندی آنها بر اساس نوع فعاليت.
• امکان صدور پیش درخواست توسط متقاضیان با قابلیت جستجو در انبارها و بررسی میزان موجودی کالای مورد درخواست.
• دریافت اتوماتیک اطلاعات اقلام خرید از سیستم انبار شامل كد جنس ، شرح جنس ، واحد جنس و موجودي فعلي.
• قابلیت تفکیک درخواست های خرید بر اساس درخواستهای خرید انباری ، دستورکاری و خرید مستقیم.
• تعریف ساختار سازمانی در سیستم به منظور توزیع فعالیتهای مرتبط با مجریان بصورت الكترونيكي (Paperless).
• قابلیت تعریف و تدوین گردش عملیات (فلوچارت) مراحل تامین کالا در سیستم و عدم وابستگی سیستم به فلوچارت خاص و امکان تغییر و تجدید نظر در فلوچارت پس از راه اندازی و بهره برداری از سیستم.
• قابلیت تفکیک اتوماتیک درخواستها به انواع جزئی ، متوسط و عمده و همچنین تفکیک آنها به انواع خریدهای استعلامی ، مناقصه محدود ، مناقصه عمومی و ترک تشریفات.
• امکان ثبت درخواست خریدهای پروژه ای و تعمیراتی به همراه تعیین نوع پروژه یا کارت تعمیراتی.
• وجود کارتابل الکترونیکی به منظور تکمیل فرایند خرید و تمرکز زدائی در عملیات خرید. با این قابلیت کاربران مرتبط با فرآیند خرید شامل درخواست کنندگان ، مدیران درخواست کنندگان ، مدیر عامل ، مدیر تدارکات ، كارشناس حسابداري ، کارپردازان ، انباردار ، رئیس انبار و . . . میتوانند با مراجعه به کارتابل خود لیستی از درخواست خریدهائی را که در حال حاضر باید برروی آن کار نمایند (تائید یا تکمیل اطلاعات نمایند) را مشاهده نموده و با انتخاب هر درخواست خرید بر روی آن اقدام مقتضی را به عمل آورند. بدین ترتیب با اقدام بر روی هر درخواست خرید این درخواست از کارتابل شخص مورد نظر خارج شده و به کارتابل شخص بعد که مطابق با فلوچارت مشخص می گردد منتقل خواهد شد.
• امکان مرور و مشاهده مشخصات و تاریخچه مراحل هر درخواست با قابلیت شرط گذاری برروی اطلاعات درخواست.
• امکان مرور و مشاهده مشخصات درخواستهاي ابطال شده.
• امکان مرور و مشاهده مشخصات درخواستهاي تكميل شده(پايان يافته).
• قابليت ثبت توضيحات و الصاق فايلهاي مختلف ( تصوير ، متن ، نقشه و غيره)براي هر درخواست خريد.
• با اين قابليت كاربران ميتوانند برروي هر درخواست خريد توضيح گذاشته و به درخواست كننده و يا ديگر افراد مرتبط با اين درخواست پيغام بفرستند ، درخواست كننده با مراجعه به كارتابل خود درخواستهائي كه حاوي توضيح جديد هستند را با رنگ متمايز از ديگر درخواستها مشاهده نموده و اقدام به پاسخگوئي خواهد نمود. به عنوان مثال كاربري اقدام به ثبت درخواست براي خريد يك والو نموده است ، اين درخواست پس از طي مراحل مختلف به كارتابل كارپرداز ارجاع ميگردد ، كارپرداز پس از مشاهده آن براي درخواست كننده پيغامي مبني بر نياز بخش تداركات به نقشه فني و عكس والو درج مي نمايد ، درخواست كننده با مراجعه به كارتابل خود مشاهده مي نمايد كه اين درخواست تغيير رنگ داده و در نتيحه اقدام به پاسخگوئي به پيغام كارپرداز نموده و نقشه و عكس مورد نياز را به درخواست پيوست مي نمايد.
• امکان مرور اجناس کلیه انبارها در هنگام صدور پیش درخواست توسط درخواست کنندگان و آگاهی از مشخصات کالاها.
• امکان ثبت مشخصات شرکت کنندگان در مناقصه و همچنین ثبت مشخصات پیشنهادات ارائه شده و نتیجه مناقصه.
• امكان ثبت رتبه و وضعيت هر پيمانكار در هر خريد مانند وضعيتهاي : برنده ، عدم شركت ، برنده و عدم ارائه محصول ، ليست سياه و غيره.
• وجود ارتباط مستقیم با سیستم انبار به منظور ثبت اتوماتيك رسید انبار مربوط به هر درخواست خرید.
• مدیریت تنخواه.
• ثبت و نگهداري مشخصات قراردادها به تفكيك هر خريد.
• ثبت و نگهداري مشخصات مناقصه ها به تفكيك هر خريد.
• ثبت و نگهداري مشخصات استعلام ها به تفكيك هر خريد و تهيه فرمهای استعلام مربوطه.
• قابليت انتخاب پيمانكاران به منظور ارزيابي آنها توسط مصرف كنندگان و تعيين پارامترهاي ارزيابي توسط مديريت تداركات.
• در اين بخش مدير تداركات ، پيمانكاران مورد نظر جهت ارزيابي را انتخاب نموده و پارامترهاي دخيل در ارزيابي را نيز با ميزان امتياز آنها مشخص مي نمايد. دراين حالت سيستم با بررسي سوابق هر پيمانكار و تشخيص مصرف كنندگان محصولات و خدمات آنها اقدام به دراختيار قراردادن فرم ارزيابي براي اين مصرف كنندگان نموده و بدين ترتيب هر مصرف كننده ميتواند نظر خود را در مورد پيمانكاران مربوط به كالاهاي خود اعلام نمايد. اين نظرات پس از ثبت در نرم افزار جمع آوري شده و در پرونده مربوط به هر پيمانكار نگهداري خواهد شد.

گزارشات

• گزارش مشخصات درخواست.
• گزارش درخواستهای انباری.
• گزارش درخواستهای مستقیم.
• گزارش درخواستهاي اقدام شده.
• گزارش درخواستهاي اقدام نشده.
• گزارش درخواستهاي ابطال شده.
• چاپ درخواست خرید های انباری ، دستورکاری و خرید مستقیم.
• چاپ استعلام.
• گزارش خريدهاي فصلي مطابق با فرمت مورد نياز اداره دارائي.
• گزارش مشخصات قراردادها.
• گزارش مشخصات مناقصات.
• گزارش مشخصات استعلام ها.
• گزارش مشخصات منابع خريد.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©