+

اهداف و سیاست ها

اعتقاد اين شركت در زمينه ارائه سيستمهاي نرم افزاري براين است كه پشتيباني و نگهداري مستمر از هر نرم افزار مهمتر از پياده سازي آن مي باشد زيرا تا قبل از پياده سازي نرم افزار ، شركت بهره بردار وابستگي خاصي به تكنولوژي اطلاعات ندارد ولي پس از پياده شدن و كاربردي شدن هر نرم افزار كليه فعاليتهاي شركت منوط به صحت عملكرد آن خواهد بود و روند تامين ، ثبت و دريافت اطلاعات موجود در سیوا شاهرگ حياتي شركت خواهد شد .
 براساس اين تفكر شركت فن آوران اطلاعات سوشيانس بخش ويژه اي را جهت پشتيباني و نگهداري نرم افزارهای ارائه شده به مشتريان تخصيص داده است كه در آن اهداف زير دنبال مي گردند.

•    نگهداري از نرم افزار به نحويكه هرگونه ازكار افتادگي و وقفه در اجراي نرم افزار در اسرع وقت برطرف گردد.
•    بررسي نيازهاي جديد مشتريان و ارائه خدمات نرم افزاري جهت تكميل سيستمها و حفظ پويائي آن.
•    ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي جهت ارتقاء كيفيت بهره برداري از نرم افزار.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©