+
نرم افزارحسابداری مخصوص آژانس های مسافرتی(CRM)

نسخه آژانس ها و دفاتر گردشگری

نرم افزار ارتباط با مشتریان برای آژانس های مسافرتی
-ثبت و نگهداری اطلاعات مسافرین شامل اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات همراهان، خصوصیات روحی و اخلاقی و علائق سفر با امکان ایجاد و تنظیم دیگر مشخصه های مسافران متناسب با نیاز هر آژانس
-مدیریت جامع کارشناسان فروش به منظور تفکیک فعالیت هر کارشناس و اختصاص مسافران به کارشناسان فروش و نظارت بر پیشرفت فعالیت کارشناسان فروش و همچنین جلوگیری از تداخل فعالیت آنها
-مدیریت تماس های تلفنی کارشناسان فروش برای سهولت در پیگیری تلفنی و جذب مسافرین
-ثبت و نگهداری اطلاعات تورلیدر شامل زبان های مسلط ، مکان های سفر رفته ، مشخصات کارت تور لیدری، خصوصیات رفتاری و میزان رضایت مسافران از تور لیدر
-ثبت و نگهداری اطلاعات آژانس های همکار
-ثبت و نگهداری اطلاعات شرکت های کارگزار
*امکان ایجاد ارتباط با نرم افزار های فروش و حسابداری موجود در آژانس به منظور استخراج گزارش های متنوع مالی و بازرگانی در بخش های متخلف  نرم افزار ارتباط با مشتری شامل:
-    مشاهده سوابق سفر های هر مسافر
-    مشاهده سوابق خرید بلیط هر مسافر
-    ارائه سوابق مسافرین هر تور به تورلیدر
-    مشاهده وضعیت و سوابق حسابداری هر مسافر
*مدیریت کلیه فعالیت های انجام شده با مسافرین ، تورلیدرها ، آژانس های همکار ، کارگزاران و غیره شامل:
-    مدیریت تماس های تلفنی شامل شناسایی تماس ها ، ثبت اطلاعات تماس ، درج توضیحات در پرونده تماس ، ضبط مکالمات ، ارجاع تماس ها به دیگر همکاران ، شماره گیری اتوماتیک ، استخراج تماس های پاسخ داده نشده و پشتیبانی از سیستم های VOIP
-    مدیریت نامه های صادره ، وارده و داخلی با امکان چاپ اتوماتیک در محیط word و ایجاد دبیرخانه های متنوع با قابلیت ارجاع به همکاران
-    ارسال و دریافت نمابر بصورت اتوماتیک و حذف ارسال و دریافت نمابر به صورت کاغذی با قابلیت ارجاع به همکاران
-    مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه به صورت گروهی و انفرادی
-    مدیریت فعالیت ها و وظایف درون و برون سازمان با قابلیت ارجاع به همکاران
-    مدیریت جلسات کاری داخل و خارج سازمان
-    مدیریت دریافت و ارسال پست الکترونیک
-    امکان ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیک جهت اطلاع رسانی تورهای جدید به مسافرین براساس سوابق سفر و علایق آنها
-    داشبورد پیشرفته برای آگاهی از وضعیت بخشهای فروش و بازاریابی و کنترل فعالیت های انجام شده با امکان طراحی داشبورد دلخواه
-    کارتابل گسترده برای آگاهی از آخرین وضعیت فعالیت های هر کاربر

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©