صادرات سیوا

صادرات سیوا

در راستای ارائه سیوا به عنوان یک نرم افزار بین المللی، نسخه چند زبانه سیوا طراحی و ارائه گردیده است یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور که اقدام به تأسیس بنگاههای اقتصادی در دیگر کشورها نموده اند عدم تطابق نیازها و ابزارهای نرم افزاری در حوزه های بازرگانی، مالی، حسابداری و اداری مورد استفاده و رایج در داخل کشور با نرم افزارهای خارج از کشور می باشد.
بدین ترتیب در صورت تهیه نرم افزارهای متداول در خارج از کشور، مدیران اجرائی، مالی و راهبردی شرکت ابزارهای استاندارد مناسبی جهت کنترل فعالیت های خود از داخل کشور را در دست ندارند و بعضا" با عدم تسلط مدیران مالی به زبان کشور مورد نظر عملا" اعمال مدیریت و کنترل حسابها و گردش عملیات توسط ایشان از راه دور غیرممکن شده و اینگونه عملیات کنترلی و نظارتی مورد غفلت قرار خواهد گرفت. با توجه به این نیاز، نرم افزار سیوا قابلیت های گسترده ای را برای بنگاههای اقتصادی خارج از کشور به شرح زیر ارئه می دهد تا توسط این نرم افزار قدرتمند بتوان به کلیه نیازهای اجرئی و مدیریتی پاسخ داد.
-    نرم افزار بر اساس استانداردهای بین المللی تدوین و طراحی گردیده و مبتنی بر نیازهای تجارت خارج از کشور ارائه می شود.
-    ترجمه سیوا بصورت کاملا" عملی و مبتنی بر اصطلاحات و جملات تخصصی در بخشهای مالی، بازرگانی، حسابداری و اداری انجام شده و در نتیجه آن تعامل نرم افزار و امکانات موجود به راحتی با کاربران خارج از کشور برقرار می گردد.
-    کاربران مختلف نرم افزار قادر خواهند بود با زبان مورد نظر خود و متفاوت با زبان دیگر کاربران با سیوا کار کنند. به عنوان نمونه کاربران اجرائی و عملیاتی یک شرکت می توانند اطلاعات خود را بر اساس زبان انگلیسی ثبت نمایند و مدیران مالی شرکت قادر خواهند بود با زبان دیگر مثل (زبان فارسی) گزارش ها و تحلیل های نرم افزار را استخراج و مشاهده نمایند.
-    مدیر نرم افزار قادر خواهد بود زبان یا زبان های قابل استفاده هر کاربر را تعیین نماید.
-    هر کاربر می تواند با فشار دادن یک دکمه زبان نرم افزار را تغییر داده و کلیه رابط های کاربری و گزارش های خود را به زبان انتخاب شده مشاهده نماید.
-    رابط های کاربری و فرم های مختلف نرم افزار سیوا بر اساس زبان مورد استفاده هر کاربر بصورت چپ به راست و یا راست به چپ بصورت کاملا" هوشمند چیدمان ونمایش داده می شود.
-    کلیه گزارش های سیوا بر اساس زبان مورد استفاده هر کاربر ترجمه شده و چیدمان گزارش بصورت چپ به راست و یا راست به چپ ارائه می گردد.
-    نسخه چند زبانه سیوا به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی ارائه می گردد و در آینده نزدیک زبان کردی نیز به آن اضافه خواهد گردید.
-    نسخه چند زبانه سیوا حاوی کلیه زیر سیستم ها و ابزارهای موجود در نسخه اصلی شامل نرم افزارهای خرید، فروش، انبار، حسابداری، حقوق و مدیریت ارتباط با مشتریان می گردد.

نسخه چند زبانه