اخبار برگزیده

سامانه مودیان مالیاتی سیوا

سامانه مودیان مالیاتی سیوا

بر اساس قوانین جدید سازمان امور مالیاتی کشور کلیه اشخاص حقوق مکلف هستند از ابتدای سال در بازه زمانی مشخص صورتحسابهای فروش خود را بصورت الکترونیکی به کارپوشه خود در سامانه مودیان ارسال نمایند. ارسال صورتحسابهای فروش صرفا با دو روش امکان پذیر می باشد. در روش اول صورتحسابهای فروش از طریق شرکتهای معتمد اعلام شده از طرف سازمان ارسال می گردد و در روش دوم مودیان مالیاتی می توانند از طریق نرم افزارهای مالی خود اقدام به ارسال صورتحسابهای فروش خود کنند. برای آن دسته از مودیان مالیاتی که تصمیم بر ارسال صورتحسابهای فروش از طریق نرم افزارهای مالی و حسابداری گرفته اند در نرم افزار سیوا زیر سیستم سامانه مودیان طراحی و ارائه گردید است که توسط آن امکان ارسال صورتحساب های فروش به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی فراهم گردیده است. در این زیرسیستم صورتحساب های فروش پس از صدور و تایید به منو سامانه مودیان در سیوا انتقال داده شده و کاربر در این منو لیست کلیه صورتحسابهای موجود را در اختیار داشته و میتواند از بین صورتحساب های ارسال نشده موارد مورد نظر را انتخاب نموده و به سامانه مودیان ارسال نماید. زیر سیستم سامانه مودیان سیوا دارای امکانات گسترده ای به شرح زیر می باشد.

 

- امکان ثبت مشخصات و تنظیمات سامانه شامل شناسه یکتای مالیاتی مودی، آدرس سایت سامانه و کلید خصوصی مودی
 در این مرحله با ثبت موارد فوق کلیه اطلاعات مودی شامل نام رسمی مودی، آدرس، شناسه ملی و وضعیت مودی از سایت سامانه مودیان استعلام و نمایش داده می شود که از این طریق میتوان نسبت به صحت اطلاعات ثبت شده اطمینان یافت.
- امکان مشاهده لیست صورتحساب های فروش و تفکیک آنها در سه حالت عدم ارسال، ارسال شده و خطا در ارسال حاوی کلیه اطلاعات صورتحساب.
- امکان انتخاب صورتحساب های فروش از بین صورتحساب هائی که ارسال نگردیده یا خطا در ارسال داشته اند و ارسال مجدد آنها به سامانه پس از رفع خطا.
- امکان ارسال فاکتورها بصورت تست برروی کارپوشه غیراصلی سامانه مودیان نیز فراهم شده که از این طریق میتوانید در مراحل اولیه استفاده از این زیرسیستم صورتحساب های فروش را بصورت تستی به سامانه غیررسمی ارسال و شرایط خود را محک بزنید.  
- امکان مشاهده لیست خطاها درمورد صورتحساب های فروش که ارسال آنها با خطا مواجه گردیده است.

 

 

 

- امکان فیلترگذاری براساس تاریخ، شماره و دیگر مشخصات صورتحساب های فروش در لیست ارسالی ها.

- امکان مشاهده شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب های ارسال شده.

 - امکان تعیین الگوهای هفتگانه برای صورتحسابهای فروش.

- امکان دریافت شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی در هنگام صدور صورتحساب های فروش با الگوی صادراتی.

- امکان دریافت نوع ارز، مبلغ ارز و نرخ ارز برای صورتحساب های فروش با الگوی صادراتی.

- امکان ارسال صورتحساب های فروش صادراتی.

- امکان ارسال مجدد صورتحسابهای فروش اصلاح شده.

- امکان اعلام ابطالی برای آن دسته از فروشهایی که پس از ارسال ابطال گردیده اند.

- امکان ارسال برگشت از فروش ها.

- امکان چاپ صورتحساب های فروش مطابق با فرمت جدید اعلام شده در سامانه مودیان حاوی شماره منحصربفرد مالیاتی، سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی و رعایت کلیه الزامات و مشخصات اعلام شده.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©